Шукати в цьому блозі

Знай наших!


Використання електронних освітніх ігрових ресурсів
у навчально-виховному процесі початкової школи
«Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники»
(Smart Kids)»

Сучасний стан розвитку освіти вимагає від учителів, у тому числі початкових класів, постійного підвищення їхнього професіоналізму, однією зі складових якого є інформаційно-коммунікаційна  компетентність. Вона є однією з восьми категорій ключових компетентностей, необхідних для навчання впродовж життя, визначених у рекомендаціях Європейського парламенту та ЄС. Саме тому кожен вчитель початкової школи повинен мати необхідний рівень ІК-компетентності, яка поєднує в собі «знання, уміння, навички, а також особистісні ставлення і ціннісні орієнтації людини у галузі ІКТ та здатність автономно і відповідально демонструвати їх для практичної, професійної діяльності та навчання впродовж життя».
З появою новітніх засобів навчання, що відкривають нові можливості в освіті, в тому числі початкової, з’являється необхідність в упевненому володінні вчителями початкових класів електронними засобами навчання, розвитку їхнього вміння користуватися необхідним програмним забезпеченням, їхній обізнаності щодо основних принципів функціонування ПЗ, а також основних способів та методів їх розробки. Це дає  можливість наповнити освітньо-інформаційне середовище більш якісними ресурсами та збільшує ефективність процесу навчання молодших школярів за допомогою електронно-освітніх ресурсів.
Використання електронно-освітніх ресурсів дозволяє реалізувати умови для переходу до особистісно-орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів у навчанні, вимагає від учителів змін у методиці навчання, стимулює педагогів до пошуку нових форм, методів та прийомів роботи.
Навчальним закладам Полтавського району відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.08.2017р. №1234 «Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» надо статус експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів всеукраїнського рівня  загальноосвітнім навчальним закладам Полтавського району: Ковалівській  загальноосвітній школі І ступеня, Степненському навчально-виховному комплексу, Супрунівському навчально-виховному комплексу, Сем’янівському навчально-виховному комплексу.
 Вітання нашим креативним, творчим, талановитим учасникам експерименту:
·        Гонтар Юлії Олексіївні, учителю початкових класів Ковалівської загальноосвітньої школи І ступеня Полтавського району Полтавської області;
·        Білокінь Наталії Олександрівні,  учителю початкових класів Сем’янівського навчально-виховного комплексу Полтавського району Полтавської області;
·        Карнаух Оксані Павлівні,  учителю початкових класів Степненського навчально-виховного комплексу Полтавського району Полтавської області;
·        Симітко Оксані Юріївні, учитель початкових класів Супрунівського навчально-виховного комплексу Полтавського району Полтавської області,
Отже, сучасний стан розвитку освіти вимагає постійного росту рівня інформаційної компетентності вчителів.

Вітаємо учасників експерименту!


(Супрунівський НВК 2 клас, учитель початкових класів Симітко О.Ю.)
                                                                                        (Ковалівська ЗОШ 3 клас, учитель початкових класів Гонтар Ю.О. )(Степненський НВК, 3 клас)
(Карнаух О.П., учитель початкових класів Степненського НВК)
КАТАЛОГ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ІННОВАЦІЙ
У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ЗА ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
Каталог розроблено в 2013 р. за сприяння управлінь освіти і науки в обласних, Київської та Севастопольскої міських державних адміністрацій, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університету менеджменту освіти НАПН України, закладів післядипломної педагогічної освіти, Асоціації керівників шкіл м.Києва, Громадської організації «Агенція розвитку освітньої політики», Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», Благодійній організації  «Центр споживчих ініціатив» на основі інформації закладів освіти та громадських організацій.


Назва інновації із Всеукраїнського каталогу, яка впроваджується в закладах Полтави
1.
«Відкритий світ» - національний проект створення інформаційно-комунікаційної освітньої мережі національного рівня на базі технологій радіозв’язку четвертого покоління 4G
2
Інтенсифікація викладання програмного матеріалу та синхронізація за змістом програм загальноосвітніх шкіл в спеціальній школі II ступеня для дітей зі зниженим зором
(Полтавська спеціальна загальноосвітня школа №40 Полтавської міської ради Полтавської області)
3
«Крок за кроком»: програма для дітей віком від народження до десяти років
4
Методична система формування компетентності учнів з фізичної географії
5
Модель громадсько – активної школи «Школа як осередок громади»
6
Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю
7
Освіта для сталого розвитку суспільства та формування здоров’язбережувального навчального середовища: освітня модель «Довкілля»(Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів №24 Полтавської міської ради Полтавської області
8
Програма Intel «Навчання для майбутнього»
9
Програма «Інклюзивна освіта для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»
10
«Росток» науково – педагогічний проект
11
Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та(або)розумового розвитку шляхом запровадження їх інклюзивного навчання
12
Створення інформаційного освітнього середовища області на базі безкоштовного електронного ресурсу «Щоденник.ua»Подані відомості не належать упорядникам Каталогу, упорядники не несуть відповідальності за достовірність наданої інформації, але використання будь-яких матеріалів Каталогу у цілісному вигляді та посилання на даний ресурс обов’язкове .
Каталог є відкритим для доповнення. Відповідну інформацію необхідно надсилати за формою паспорту інновацій на електронну адресу innovationcatalog@gmail.com


Немає коментарів:

Дописати коментар